Trường Mầm non Bình Thanh tổ chức thi dồ dùng, đồ chơi chào mừng ngày 8- 3