Trường Mầm non Bình Thanh tổ chức test nhanh Covid cho CBGVNV và học sinh