Trường Mầm non Bình Thanh tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3