Trường Mầm non Bình Thanh tổ chức hội nghị CBVC- Người lao động