Trường Mầm non Bình Thanh tổ chức hoạt động tết trồng cây