Trường Mầm non Bình Thanh tham gia hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022