Trường Mầm non Bình Thanh tham dự trục tuyến Chuyên đề: '' Sức khỏe với trẻ mầm non"