BGH trường Mầm non Bình Thanh phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường đã tổ chức thăm và tặng quà đối với 06 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng có cán bộ, giáo viên đang công tác tại đơn vị