CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ

Hiện tại tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường là 27 đồng

* Trong đó: - Cán bộ quản lý: 03 đ/c

- Giáo viên trực tiếp giảng dạy và nuôi dưỡng: 23 đ/c

- Nhân viên kế toán : 01đ/c

* Trình độ chuyên môn.

- Trình độ chuẩn 27/27 đồng chí = 100%

+ Trên chuẩn: 19/27 đồng chí = 70%

+ Đang theo học nâng chuẩn 03 đồng chí = 1.1%

- Hiện nay nhà trường đã có 08 đồng chí biên chế nhà nước. 13 đồng chí tham gia đóng bảo hiểm, 06 đồng chí hợp đồng theo thỏa thuận.

* Các tổ chức đoàn thể.

- Trường có 1 chi bộ Đảng gồm 17/27 = 62%

- Trường có tổ chức công đoàn 27 công đoàn viên

- Trường có chi đoàn thanh niên 18 đoàn viên.

* Công tác số lượng

Số trẻ vào học là: 308/339 cháu

 

Trong đó:

 

+ Nhà trẻ vào học : 84/115 = 73%

+ Mẫu giáo vào học: 224/224 = 100%

- Số nhóm lớp là: 11Trong đó: Nhà trẻ 4 nhóm, Mẫu Giáo 7 lớp

 

* Công tác chất lượng

- Chất lượng nuôi: *chú trọng việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

+ Tổng số trẻ ăn ngủ tại trường là 315/315 đạt 100%

Trẻ nhà trẻ ăn 2 bữa chính và một bữa phụ, trẻ mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ, tiền ăn là:10.000đ/ngày/cháu. gạo ăn cháu nhà trẻ 130g, cháu 3 tuổi 120g, 4 tuổi 120g, 5 tuổi 130g/ cháu / ngày.

( Riêng các cháu SDD được ăn thêm 2 bữa/ tuần vào thứ 3 và thứ 5 mỗi bữa 3.000đ)

+100% cháu hàng tháng, hàng quí các cháu được cân đo theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng.

Phấn đấu

+ Số trẻ phát triển bình thường Toàn trường trên 97%

Giảm số trẻ SDD thể nhẹ cân toàn trường dưới 3%.

*Chất lượng dạy: Chú trọng việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

  • Năm học 2017 - 2018 là năm thực hiện nhiệm vụ với chủ để Kỷ cương nghiêm chất lượng thực ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức cho đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình một cách tích cực sáng tạo trên các nhóm lớp kết quả:
  • Phấn đấu trên 97% cháu nhà trẻ đạt yêu cầu chuẩn chỉ số, cháu mẫu giáo trên 98% cháu đạt yêu cầu chuẩn chỉ số. Các cháu còn lại đạt yêu cầu chuẩn chỉ số nhưng dưới sự giúp đỡ của cô.
  • 100% nhóm lớp tích cực làm đồ chơi trang trí nhóm lớp.
  • 100% cán bộ giáo viên tích cực tham gia các hội thi hội giảng đạt kết quả cao.