Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Thanh - Kiến Xương - Thái Bình
 • Lê Thị Hạ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ 25-36T
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lê Thị Hạ

 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Oanh

 • Đỗ Thị Lộc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ 25-36T
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đỗ Thị Lộc Mai

 • Đỗ Thị Ngót
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đỗ Thị Ngót

 • Bùi Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng- Bếp trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bùi Thị Huệ

 • Bùi Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nuôi dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bùi Thị Lụa

 • Bùi Thị Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ 19-24 T
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bùi Thị Nhẫn

 • Đào Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV 5 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đào Thị Huế

 • Trần Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV 5 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Thắm

 • Đỗ Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV 4 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đỗ Lệ Thủy

 • Khương Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 3 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Khương Thị Kim Dung

 • Lê Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lê Thị Tám